Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 2 luty, 2012 - 17:41
Związkowe «NIE» w sprawie emerytur mundurowych!
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: W.Prager

   W dniu wczorajszym Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wraz z KSP NSZZ „Solidarność” opublikowały wspólne stanowisko (w załączniku), w którym stanowczo sprzeciwiają się rządowym próbom „odgórnego” narzucenia rozwiązań w sprawie reformy mundurowego systemu emerytalnego. Związkowcy wskazują, że projekt jest antymotywacyjny i stwarza zagrożenie destabilizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Kraju.

   Jednocześnie Federacja z oburzeniem przyjmuje uporczywe próby narzucenia niekorzystnych rozwiązań, pomimo wypracowania w podzespołach w 2011 roku założeń do refomy emerytalnej mundurówek.

  Przypominamy, że przez cały ubiegły rok, w pracach podzespołów roboczych oraz w zespole negocjacyjnym brali udział przedstawiciele tej samej koalicji, która rządzi obecnie. Prace zostały przerwane w czasie kampanii wyborczej i podsumowane w protokole z dnia 30 sierpnia 2011r., w którym przedstawiciel Rządu RP minister Michał Boni podpisał się pod niżej wymienionymi uzgodnieniami:

  1. funkcjonariusze/żołnierze zwolnieni ze służby nabywają prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu emerytalnego,
  2. nowy system emerytur mundurowych obejmie obligatoryjnie osoby, które zostaną przyjęte do służby po wejściu w życie nowego zaopatrzeniowego systemu emerytalnego,
  3. funkcjonariusze/żołnierze pełniący służbę w dniu wejścia w życie ustawy będą mieć zagwarantowane prawo wyboru między obowiązującym, a nowym systemem,
  4. warunkiem nabycia uprawnień emerytalnych w nowym systemie przez funkcjonariusza/żołnierza zwolnionego ze służby, jest osiągnięcie w dniu zwolnienia 25 lat służby.

Do dalszych negocjacji pozostawiono kwestie dotyczące:

  1. wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego,
  2. podstawy wymiaru emerytury,
  3. wejścia w życie reformy systemu rent i orzecznictwa,
  4. wzrostu i waloryzacji uposażeń mundurowych,
  5. usunięcia zapisów ograniczających możliwość dłuższej aktywności zawodowej funkcjonariuszy/żołnierzy

  Jak widać, po wygranych wyborach intencje Rządu RP i ówczesnego/obecnego Premiera są dokładnie przeciwstawne podpisanym deklaracjom. Obracają w niebyt ponad roczną pracę wielu ludzi i świadczą o dwulicowości obecnych władz wobec funkcjonariuszy.

   Jakże mamy się dziwić, że w każdego dnia ubywa w służbach mundurowych doświadczonych ludzi, którzy zgodnie z zasadą „ratuj się, kto może!” odchodzą na emeryturę na dotychczasowych zasadach - dopóki jeszcze te zasady obowiązują?

   Dialog społeczny legł w gruzach, zwyczajni funkcjonariusze nie wierzą w ani jedno słowo wypowiadane przez rządzących polityków, a co najgorsze przestali słuchać obietnic swoich - umocowanych politycznie - przełożonych.

PROWADZI TO DO OBNIŻENIA DYSCYPLINY I DESTABILIZACJI SŁUŻB, KTÓRE „MUNDUROWYMI” ZACZYNAJĄ BYĆ JUŻ TYLKO Z NAZWY!!!

(mg)

 


 

Załączniki

NSZZPNSZZPP