Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 31 sierpień, 2011 - 07:58
Emerytury mundurowe - zakończenie rozmów z obecnym Rządem RP
Wersja do wydrukuWersja PDF

Członkowie FZZSM w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W dniu 30 sierpnia zakończeniu (w obecnym składzie) uległy negocjacje zespołu związkowo-rządowego ds. reformy ustawy emerytalnej słuzb mundurowych. Strony wydały komunikat podsumowujący dotychczasowe uzgodnienia, jednocześnie określając kierunki dalszych niezbędnych ustaleń, które będą uzgadniane po wyborach parlamentarnych 2011.


We wspólnym komunikacie z zebrania zawarte zostały następujące uzgodnienia:

  • nowy system emerytalny będzie obowiązujący dla f-szy przyjętych po wejściu ustawy w życie
  • pełniący służbę w dniu wejścia ustawy w życie będą mieć prawo wyboru systemu
  • nabycie praw emerytalnych nastąpi po 25 latach służby
  • system emerytalny pozostanie odrębny od powszechnego

Dalsze prace Zespołu będą przebiegać w następujących obszarach:

  • minimalnego wieku uprawniającego do świadczeń
  • podstawy wymiaru emerytury
  • reformy systemu rent i orzecznictwa
  • waloryzacji uposażeń i ich wzrostu

Dodatkowo Zespół będzie zajmować się usunięciem zapisów ograniczających możliwość dłuższej aktywności zawodowej funkcjonariuszy/żołnierzy, które po uaktualnionych analizach będą przedmiotem rozmów między stroną rządową a stroną społeczną po powołaniu nowego rządu.
 

Całość informacji oraz treść komunikatu na stronie głównej Federacji

(mg)

NSZZPNSZZPP